Monika Bandelewska

Monika Bandelewska

Kancelaria Radcy Prawnego


O Kancelarii


Monika Bandelewska Kancelaria Radcy Prawnego świadczy pomoc prawną osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym. Kancelaria wychodzi naprzeciw wszelkim osobom zgłaszającym się z prośbą o udzielenie pomocy prawnej.

Oferuję indywidualne podejście oraz pełne zaangażowanie. Moim celem jest zapewnienie rzetelnej i skutecznej pomocy w trakcie całego procesu świadczenia pomocy prawnej. Gwarantuję pełen profesjonalizm i kierowanie się wysokimi standardami etycznymi i zasadami wykonywania zawodu radcy prawnego.

Moim zadaniem jako radcy prawnego jest oferowanie Klientom najlepszych rozwiązań. Staram się zapewnić moim Klientom pełen komfort w realizowaniu swoich celów osobistych, jak i biznesowych. Stawiam na wzajemne zaufanie i komunikację. Oferuję nie tylko doradztwo prawne, ale również zrozumienie i wsparcie dla osób zgłaszających się do mnie z problemem.

Świadczę następującą pomoc prawną:

 • porady prawne
 • przygotowanie pism urzędowych i innych
 • przygotowanie pism procesowych na wszystkich etapach postępowania
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi, organami ścigania i urzędami
Monika Bandelewska Kancelaria Radcy Prawnego specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego, gospodarczego, odszkodowań oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Zakres


Prawo rodzinne

 • sprawy o rozwód i o separację
 • o alimenty
 • o ustalenie miejsca zamieszkania i pobytu dziecka
 • w przedmiocie władzy rodzicielskiej
 • o kontakty z dzieckiem
 • o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • o podział majątku wspólnego
 • o unieważnienie małżeństwa
 • o zarząd majątkiem dziecka
 • o zaspokajanie potrzeb rodziny
 • o przysposobienie
 • o ubezwłasnowolnienie
 • inne

Prawo cywilne

 • dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych
 • sporządzenie umów cywilnoprawnych
 • postępowanie wieczystoksięgowe

Prawo rzeczowe

 • sprawy o ochronę własności i posiadania
 • sprawy z zakresu współwłasności
 • sprawa o zniesienie współwłasności
 • służebności

Odszkodowania

 • sprawy z odszkodowania oc
 • odszkodowanie za opóźniony lot
 • sprawy z odszkodowania ac
 • sprawy o odszkodowanie za błąd medyczny

Prawo spadkowe

 • sprawy w przedmiocie dziedziczenia ustawowego
 • sprawy w przedmiocie dziedziczenia testamentowego
 • wyjawienie i obalenie testamentu
 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
 • sprawy o podział majątku spadkowego
 • sprawy o zachowek

Prawo ubezpieczeń społecznych

 • sprawy przeciwko zakładowi ubezpieczeń społecznych i innym organom
 • ustalanie praw do renty lub emerytury
 • ustalania prawa do wcześniejszej emerytury

Prawo pracy

 • rozwiązywanie sporów wynikających ze stosunku pracy
 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • sprawy o niezasadne lub niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę
 • mobbing
 • sprawy o dochodzenie należnego wynagrodzenia
 • opiniowanie umów o pracę
 • inne

Windykacja należności

 • sporządzanie wezwań do zapłaty
 • sprawy o zapłatę
 • prowadzenie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym
 • zabezpieczanie wierzytelności
 • wszczynanie i nadzorowanie postępowań egzekucyjnych przed komornikiem sądowym
 • pomoc przy sporządzaniu wniosku o ogłoszenie upadłości
 • sporządzanie harmonogramu spłat zadłużenia

Prawo lokalowe i spółdzielcze

 • sprawy o zapłatę czynszu
 • sprawy o eksmisję
 • sprawy ze stosunku najmu
 • opiniowanie umów deweloperskich oraz umów ze spółdzielniami
 • sprawy z zakresu prawa lokalowego/spółdzielczego
 • unieważnianie uchwał wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni
 • inne

Prawo medyczne

 • sprawy o błąd w sztuce lekarskiej
 • sprawy o naruszenie praw pacjenta
 • odszkodowania
 • inne

O mnie


Radca prawny Monika Bandelewska wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku - numer wpisu GD/GD/2978. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Praca magisterska z zakresu postępowania cywilnego obroniona pod kierunkiem prof. Tadeusza Erecińskiego. W trakcie studiów uczestnik Studenckiej Poradni Prawnej. Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na kierunku stosunki międzynarodowe. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. W 2018 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Podczas współpracy z kilkoma kancelariami prawnymi na obszarze Trójmiasta zdobyła różnorodne doświadczenie zawodowe. W ramach prowadzonej Kancelarii Radcy Prawnego radca prawny Monika Bandelewska specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie rodzinnym, gospodarczym oraz medycznym. Interesuje się również zagadnieniami z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych i społecznych.

Prowadzi bloga prawniczego mamamecenas.pl, w ramach którego stara się propagować wiedzę prawną przydatną rodzicom. Społecznik, miłośniczka reportaży, kryminałów i dobrej kawy. Pasjonatka historii i genealogii.


Kontakt


tel.: 502 033 760
e-mail: kancelaria@mb-krp.pl

Monika Bandelewska Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Królewskie Wzgórze 27/19
80-283 Gdańsk
NIP: 888 297 02 64

Rachunek bankowy:
NEST BANK S.A.
12 2530 0008 2049 1033 8359 0001


Blog


Wpisy w przygotowaniu...

2018 © Monika Bandelewska - Kancelaria Radcy Prawnego - mb-krp.pl